PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc6A351111
2Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc6B341111
3Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc7A331111
4Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc7B341111
5Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc8A221111
6Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc8B291111
7Đào Quang HưngCông nghệ6A351321
8Đào Quang HưngCông nghệ6B341321
9Vũ Thị HuyCông nghệ7A331211
10Vũ Thị HuyCông nghệ7B341211
11Đào Quang HưngCông nghệ8A221321
12Đào Quang HưngCông nghệ8B291321
13Đào Quang HưngCông nghệ9A321211
14Đào Quang HưngCông nghệ9B321211
15Nguyễn Thị NghiệpĐịa lí6A351111
16Nguyễn Thị NghiệpĐịa lí6B341111
17Trịnh Thị NguyệnĐịa lí7A331211
18Trịnh Thị NguyệnĐịa lí7B351211
19Trịnh Thị NguyệnĐịa lí8A221111
20Trịnh Thị NguyệnĐịa lí8B291111
21Trịnh Thị NguyệnĐịa lí9A321211
22Trịnh Thị NguyệnĐịa lí9B321211
23Trần Thị ChuyênGdcd6A351111
24Trần Thị ChuyênGdcd6B341111
25Nguyễn Thị NgọcGdcd7A331111
26Trần Thị ChuyênGdcd7B351111
27Trần Thị ChuyênGdcd8A221111
28Trần Thị ChuyênGdcd8B291111
29Hà Duy KhaiGdcd9A321111
30Hà Duy KhaiGdcd9B321111
31Vũ Thị HuyHóa học8A221231
32Vũ Thị HuyHóa học8B291231
33Vũ Thị HuyHóa học9A321231
34Vũ Thị HuyHóa học9B321231
35Trần Thị ChuyênLịch sử6A351111
36Trần Thị ChuyênLịch sử6B341111
37Nguyễn Thị NgọcLịch sử7A331211
38Nguyễn Thị NgọcLịch sử7B341211
39Nguyễn Thị NgọcLịch sử8A221211
40Nguyễn Thị NgọcLịch sử8B291211
41Nguyễn Thị NgọcLịch sử9A321111
42Nguyễn Thị NgọcLịch sử9B321111
43Nguyễn Thị HàMĩ thuật6A351111
44Nguyễn Thị HàMĩ thuật6B341111
45Nguyễn Thị HàMĩ thuật7A331111
46Nguyễn Thị HàMĩ thuật7B341111
47Nguyễn Thị HàMĩ thuật8A221111
48Nguyễn Thị HàMĩ thuật8B291111
49Nguyễn Thị HàMĩ thuật9A321111
50Nguyễn Thị HàMĩ thuật9B321111
51Vũ Thị HườngNgoại ngữ6A352221
52Vũ Thị HườngNgoại ngữ6B342221
53Vũ Thị HườngNgoại ngữ7A332221
54Vũ Thị HườngNgoại ngữ7B342221
55Vũ Thị HườngNgoại ngữ8A222221
56Vũ Thị HườngNgoại ngữ8B292221
57Vũ Thị HườngNgoại ngữ9A322221
58Vũ Thị HườngNgoại ngữ9B322221
59Nguyễn Thị NghiệpNgữ văn6A352451
60Lâm Ngọc ChứcNgữ văn6B342451
61Trịnh Thị NguyệnNgữ văn7A332451
62Trịnh Thị NguyệnNgữ văn7B342451
63Lâm Ngọc ChứcNgữ văn8A222451
64Lâm Ngọc ChứcNgữ văn8B292451
65Nguyễn Thị NghiệpNgữ văn9A322461
66Nguyễn Thị NghiệpNgữ văn9B322461
67Vũ Thị PhươngSinh học6A351311
68Vũ Thị PhươngSinh học6B341311
69Vũ Thị PhươngSinh học7A331311
70Vũ Thị PhươngSinh học7B351311
71Vũ Thị PhươngSinh học8A221311
72Vũ Thị PhươngSinh học8B291311
73Vũ Thị PhươngSinh học9A321311
74Vũ Thị PhươngSinh học9B321311
75Nguyễn Đức ThuậnThể dục6A351231
76Nguyễn Đức ThuậnThể dục6B341231
77Nguyễn Đức ThuậnThể dục7A331231
78Nguyễn Đức ThuậnThể dục7B351231
79Nguyễn Đức ThuậnThể dục8A221231
80Nguyễn Đức ThuậnThể dục8B291231
81Nguyễn Đức ThuậnThể dục9A321231
82Nguyễn Đức ThuậnThể dục9B321231
83Bùi Thị HàToán6A352331
84Nguyễn Xuân BiênToán6B342331
85Bùi Thị HàToán7A332331
86Bùi Thị HàToán7B342331
87Nguyễn Thị TươiToán8A222331
88Nguyễn Thị TươiToán8B292331
89Nguyễn Ngọc CươngToán9A322331
90Nguyễn Ngọc CươngToán9B322331
91Nguyễn Xuân BiênVật lí6A351121
92Nguyễn Xuân BiênVật lí6B341121
93Nguyễn Xuân BiênVật lí7A331121
94Nguyễn Xuân BiênVật lí7B351121
95Nguyễn Xuân BiênVật lí8A221121
96Nguyễn Xuân BiênVật lí8B291121
97Nguyễn Xuân BiênVật lí9A321321
98Nguyễn Xuân BiênVật lí9B321321