PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc6A351111
2Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc6B341111
3Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc7A331111
4Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc7B341111
5Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc8A221111
6Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc8B291111
7Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc9A     
8Nguyễn Thị ThùyÂm nhạc9B     
9Đào Quang HưngCông nghệ6A351321
10Đào Quang HưngCông nghệ6B341321
11Vũ Thị HuyCông nghệ7A331211
12Vũ Thị HuyCông nghệ7B341211
13Đào Quang HưngCông nghệ8A221321
14Đào Quang HưngCông nghệ8B291321
15Đào Quang HưngCông nghệ9A321211
16Đào Quang HưngCông nghệ9B321211
17Nguyễn Thị NghiệpĐịa lí6A351111
18Nguyễn Thị NghiệpĐịa lí6B341111
19Trịnh Thị NguyệnĐịa lí7A331211
20Trịnh Thị NguyệnĐịa lí7B341211
21Trịnh Thị NguyệnĐịa lí8A221111
22Trịnh Thị NguyệnĐịa lí8B291111
23Trịnh Thị NguyệnĐịa lí9A321211
24Trịnh Thị NguyệnĐịa lí9B321211
25Trần Thị ChuyênGdcd6A351111
26Trần Thị ChuyênGdcd6B341111
27Nguyễn Thị NgọcGdcd7A331111
28Trần Thị ChuyênGdcd7B341111
29Trần Thị ChuyênGdcd8A221111
30Trần Thị ChuyênGdcd8B291111
31Hà Duy KhaiGdcd9A321111
32Hà Duy KhaiGdcd9B321111
33Vũ Thị HuyHóa học8A221231
34Vũ Thị HuyHóa học8B291231
35Vũ Thị HuyHóa học9A321231
36Vũ Thị HuyHóa học9B321231
37Trần Thị ChuyênLịch sử6A351111
38Trần Thị ChuyênLịch sử6B341111
39Nguyễn Thị NgọcLịch sử7A341211
40Nguyễn Thị NgọcLịch sử7B351211
41Nguyễn Thị NgọcLịch sử8A221211
42Nguyễn Thị NgọcLịch sử8B291211
43Nguyễn Thị NgọcLịch sử9A321111
44Nguyễn Thị NgọcLịch sử9B321111
45Nguyễn Thị HàMĩ thuật6A351111
46Nguyễn Thị HàMĩ thuật6B341111
47Nguyễn Thị HàMĩ thuật7A331111
48Nguyễn Thị HàMĩ thuật7B341111
49Nguyễn Thị HàMĩ thuật8A221111
50Nguyễn Thị HàMĩ thuật8B291111
51Nguyễn Thị HàMĩ thuật9A321111
52Nguyễn Thị HàMĩ thuật9B321111
53Vũ Thị HườngNgoại ngữ6A352221
54Vũ Thị HườngNgoại ngữ6B342221
55Vũ Thị HườngNgoại ngữ7A332221
56Vũ Thị HườngNgoại ngữ7B342221
57Vũ Thị HườngNgoại ngữ8A222221
58Vũ Thị HườngNgoại ngữ8B292221
59Vũ Thị HườngNgoại ngữ9A322221
60Vũ Thị HườngNgoại ngữ9B322221
61Nguyễn Thị NghiệpNgữ văn6A352451
62Lâm Ngọc ChứcNgữ văn6B342451
63Trịnh Thị NguyệnNgữ văn7A332451
64Trịnh Thị NguyệnNgữ văn7B342451
65Lâm Ngọc ChứcNgữ văn8A222451
66Lâm Ngọc ChứcNgữ văn8B292451
67Nguyễn Thị NghiệpNgữ văn9A322461
68Nguyễn Thị NghiệpNgữ văn9B322461
69Vũ Thị PhươngSinh học6A351311
70Vũ Thị PhươngSinh học6B341311
71Vũ Thị PhươngSinh học7A331311
72Vũ Thị PhươngSinh học7B341311
73Vũ Thị PhươngSinh học8A221311
74Vũ Thị PhươngSinh học8B291311
75Vũ Thị PhươngSinh học9A321311
76Vũ Thị PhươngSinh học9B321311
77Nguyễn Đức ThuậnThể dục6A351231
78Nguyễn Đức ThuậnThể dục6B341231
79Nguyễn Đức ThuậnThể dục7A331231
80Nguyễn Đức ThuậnThể dục7B341231
81Nguyễn Đức ThuậnThể dục8A221231
82Nguyễn Đức ThuậnThể dục8B291231
83Nguyễn Đức ThuậnThể dục9A321231
84Nguyễn Đức ThuậnThể dục9B321231
85Bùi Thị HàToán6A352331
86Nguyễn Xuân BiênToán6B342331
87Bùi Thị HàToán7A332331
88Bùi Thị HàToán7B342331
89Nguyễn Thị TươiToán8A222331
90Nguyễn Thị TươiToán8B292331
91Nguyễn Ngọc CươngToán9A322331
92Nguyễn Ngọc CươngToán9B322331
93Nguyễn Xuân BiênVật lí6A351121
94Nguyễn Xuân BiênVật lí6B341121
95Nguyễn Xuân BiênVật lí7A331121
96Nguyễn Xuân BiênVật lí7B341121
97Nguyễn Xuân BiênVật lí8A221121
98Nguyễn Xuân BiênVật lí8B291121
99Nguyễn Xuân BiênVật lí9A321321
100Nguyễn Xuân BiênVật lí9B321321