PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi tuyển sinh vào 10 năm 2016 - 2017 Hải Dương Nguyễn Ngọc Cương [HyperLink19]
2 Đề thi tuyển sinh vào 10 năm 2015 - 2016 Hải Dương Nguyễn Ngọc Cương [HyperLink19]
3 Đề thi HSG môn Văn năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
4 Đề thi HSG môn Toán năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
5 Đề thi HSG môn Anh năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]
6 Đề thi HSG môn Địa lí năm học 2012-2013 của Thành phố Cuong [HyperLink19]