PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 PCCM kì II năm học 2018 - 2019 04/01/2019 [HyperLink19]
2 Thời khóa biểu kì II năm học 2018 - 2019 03/01/2019 [HyperLink19]
3 PCCM năm học 2018 - 2019 08/10/2018 [HyperLink19]
4 Hướng dẫn chương trình giảm tải 07/09/2018 [HyperLink19]
5 Phân phối chương trình các môn học năm 2018 - 2019 01/09/2018 [HyperLink19]
6 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 24/08/2018 [HyperLink19]
7 Danh sách và lịch bồi dưỡng hè các lớp 2018 15/08/2018 [HyperLink19]
8 Thời khóa biểu tuần 37 thực hiện từ ngày 14/05/2018 11/05/2018 [HyperLink19]
9 Hướng dẫn lồng ghép GDQP- AN 07/03/2017 [HyperLink19]
10 Mẫu Trình bày đề kiểm tra học kì 2 năm học 2016 - 2017 27/02/2017 [HyperLink19]
11 Phân phối tổ KHTN năm 2015 - 2016 18/04/2016 [HyperLink19]
12 Phân phối tổ KHXH năm 2015 - 2016 27/10/2015 [HyperLink19]
13 Mẫu kế hoạch cá nhân 2015 - 2016 09/10/2015 [HyperLink19]
14 Quy định và thể thức trình bày đề kiểm tra học kì 2 19/03/2015 [HyperLink19]
15 Hướng dẫn viết Sáng kiến năm học 2014 - 2015 03/03/2015 [HyperLink19]
16 Mẫu kê khai lý lịch mới 09/02/2015 [HyperLink19]
17 Kế hoạch chuyên đề liên trường 26/11/2014 [HyperLink19]
18 Kế hoạch Hội thi giáo viên giỏi cấp trường THCS Đông Xuyên 2014- 2015 30/10/2014 [HyperLink19]
19 Kế hoạch hội thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn và dạy học tích hợp trường THCS Đông Xuyên 14-15 07/10/2014 [HyperLink19]
20 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 trường THCS Đông Xuyên 27/09/2014 [HyperLink19]
    
12