PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Thời khóa biểu học kì 2 năm học 2019 - 2020 03/01/2020 [HyperLink19]
2 Danh sách tài khoản và mật khẩu vào trang qlth.haiduong.edu.vn 07/11/2019 [HyperLink19]
3 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019 - 2020 10/09/2019 [HyperLink19]
4 Phân công chuyên môn học kì I năm học 2019 - 2020 lần 2 08/09/2019 [HyperLink19]
5 Thống nhất chuyên môn 2019 2020 06/09/2019 [HyperLink19]
6 Phân công chuyên môn học kì I năm học 2019 - 2020 24/08/2019 [HyperLink19]
7 Thời khóa biểu học kì I năm học 2019 - 2020 22/08/2019 [HyperLink19]
8 Bồi dưỡng hè năm học 2019- 2020 08/08/2019 [HyperLink19]
9 Đơn dạy thêm 2019 - 2020 05/08/2019 [HyperLink19]
10 PCCM kì II năm học 2018 - 2019 04/01/2019 [HyperLink19]
11 Thời khóa biểu kì II năm học 2018 - 2019 03/01/2019 [HyperLink19]
12 PCCM năm học 2018 - 2019 08/10/2018 [HyperLink19]
13 Hướng dẫn chương trình giảm tải 07/09/2018 [HyperLink19]
14 Phân phối chương trình các môn học năm 2018 - 2019 01/09/2018 [HyperLink19]
15 TKB học kì I năm học 2018 - 2019 24/08/2018 [HyperLink19]
16 Danh sách và lịch bồi dưỡng hè các lớp 2018 15/08/2018 [HyperLink19]
17 Thời khóa biểu tuần 37 thực hiện từ ngày 14/05/2018 11/05/2018 [HyperLink19]
18 Hướng dẫn lồng ghép GDQP- AN 07/03/2017 [HyperLink19]
19 Mẫu Trình bày đề kiểm tra học kì 2 năm học 2016 - 2017 27/02/2017 [HyperLink19]
20 Phân phối tổ KHTN năm 2015 - 2016 18/04/2016 [HyperLink19]
    
12