PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
STK8-00128 Đề Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Sinh học 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00127 Đề Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Vật lý 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00126 Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Toán 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00125 Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ môn Tin học 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00124 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn ttoán, lý, sinh, công nghệ 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00123 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn ttoán, lý, sinh, công nghệ 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00122 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn ttoán, lý, sinh, công nghệ 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00121 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn Tiếng anh ...8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00120 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn Tiếng anh ...8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00119 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn sử, văn, địa, công dân, nhạc, mỹ thuậtNhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00118 Đề kiểm tra học kỳ cấp THCS môn sử, văn, địa, công dân, nhạc, mỹ thuậtNhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00117 400 bài tập hóa học 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00116 400 bài tập hóa học 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00115 500 bài toán 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
STK8-00114 Toán nâng cao Đại số 8Nhiều tác giảSách tham khảo khối 8 Trong kho
12345678910...