Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí khoa học giáo dục 1 19000
2 Văn học và tuổi trẻ 2 20000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 2 40000
4 Văn nghệ Hải Dương 4 88000
5 Sách tham khảo khối 7 6 74600
6 Tạp chí giáo dục 8 184000
7 Sổ tay kiến thức 16 156500
8 Toán tuổi thơ 20 320000
9 Sách pháp luật 55 2495500
10 Sách thiếu nhi 82 1377200
11 Sách nghiệp vụ khối 6 87 1239900
12 Sách thơ, ca dao tục ngữ 87 1760500
13 Sách Hồ Chí Minh 95 3617700
14 Sách nghiệp vụ khối 7 119 1792200
15 Sách nghiệp vụ khối 8 127 2038800
16 Sách nghiệp vụ khối 9 133 1963700
17 Sách danh nhân 150 2008000
18 Sách đạo đức khám phá 198 6557300
19 Sách tham khảo khối 6 219 3374000
20 Sách nghiệp vụ chung 305 6945600
21 Sách tham khảo 560 3937000
 
TỔNG
2276
40009500
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Đông Xuyên
Địa chỉ: Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 0906118809 - Email: 107thcsdongxuyen@gmail.com
Hiệu trưởng: Hà Duy Khai
30299507