Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống

Giới thiệu sách

Tìm kiếm

E-book

Kho tư liệu

Nhập sách

Cho mượn

Nhận lại

Thống kê

Kiểm kê

Xem và in

Học sinh

Giáo viên

Hướng dẫn

Đăng nhập
 
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí khoa học giáo dục 1 19000
2 Văn học và tuổi trẻ 2 20000
3 Tạp chí thiết bị giáo dục 2 40000
4 Văn nghệ Hải Dương 4 88000
5 Tạp chí giáo dục 8 184000
6 Sổ tay kiến thức 16 156500
7 Toán tuổi thơ 20 320000
8 Sách đạo đức khám phá 53 915500
9 Sách pháp luật 55 2495500
10 Sách thiếu nhi 82 1377200
11 Sách thơ, ca dao tục ngữ 87 1760500
12 Sách Hồ Chí Minh 95 3617700
13 Sách danh nhân 149 1913000
14 Sách tham khảo 542 2331000
 
TỔNG
1116
15237900
 
Bản quyền thuộc về trường Trung học cơ sở Đông Xuyên
Địa chỉ: Đông Xuyên - Ninh Giang - Hải Dương - Điện thoại 0906118809 - Email: 107thcsdongxuyen@gmail.com
Hiệu trưởng: Hà Duy Khai
30299507