PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai07:15:32
2Khách vãng lai06:55:32
3Khách vãng lai06:49:33
4Khách vãng lai06:35:27
5Khách vãng lai06:34:42
6Khách vãng lai06:19:33
7Khách vãng lai06:04:50
8Khách vãng lai05:49:33
9Khách vãng lai05:34:57
10Khách vãng lai05:14:57
11Khách vãng lai04:56:03
12Khách vãng lai04:53:55
13Khách vãng lai04:34:33
14Khách vãng lai04:14:36
15Khách vãng lai03:51:32
16Khách vãng lai03:31:31
17Khách vãng lai03:11:32
18Khách vãng lai02:51:32
19Khách vãng lai02:37:31
20Khách vãng lai02:17:31
21Khách vãng lai01:57:31
22Khách vãng lai01:54:36
23Khách vãng lai01:34:48
24Khách vãng lai01:14:36
25Khách vãng lai00:54:36
26Khách vãng lai00:39:34
27Khách vãng lai00:19:33
14 12 2019