PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 24 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai01:33:17 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai01:31:33 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai01:20:01 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai01:19:37 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8375
5Khách vãng lai01:03:32 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
6Khách vãng lai01:00:43 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
7Khách vãng lai00:59:46 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
8Khách vãng lai00:55:43 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai00:52:00 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai00:51:41 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_phat_sinh.aspx
11Khách vãng lai00:41:48 http://ng-thcsdongxuyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
24 1 2019