PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG THCS ĐÔNG XUYÊN
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 02/12/2019
Chào cờ đầu tuần.
Tham gia thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh tại THPT Nguyễn Trãi từ ngày 02-04/12/2019.
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 03/12/2019
Học theo thời khóa biểu.
Tham gia thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh tại THPT Nguyễn Trãi từ ngày 02-04/12/2019.
Họp Hội đồng xét tuyển viên chức tại Xã Đồng Tâm.
Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri huyện.
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 04/12/2019
Học theo thời khóa biểu.
Tham gia thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh tại THPT Nguyễn Trãi từ ngày 02-04/12/2019.

Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 05/12/2019
Học theo thời khóa biểu.
Họp Hội đồng tháng 11.
Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 06/12/2019
Học theo thời khóa biểu.

Tuần : 15 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 07/12/2019
Học theo thời khóa biểu.
Hai tổ ký giáo án tuần 16.